​Information

PHD Advokater er etableret på Kocksvej 7, 3600 Frederikssund. Vi kan kontaktes på telefonnummer 47 31 00 55 samt på e-mailadressen 3600@phdlaw.dk.

PHD advokater har klientbankkonti i Danske Bank.


I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. ​

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Har du brug for en advokat?

​Er du interesseret i at få en advokat, så kan du kontakte vores advokatfirma og høre mere om vores priser på telefon 4731 0055 eller via vores kontaktformular.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Advokaterne hos PHD advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Vi er medlem af Danske Advokater.

Alle advokater hos PHD advokaterr er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos henholdsvis Tryg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af PHD advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

PHD advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.​

Advokaterne hos PHD advokater er omfattet af Advokatsamfundet tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundet hjemmeside

www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af PHD advokater og/eller utilfredshed med en advokat fra PHD advokater, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Kontakt

PHD advokater​ I/S

CVR: 57177713

Kocksvej 7, 3600 Frederikssund

Klik her for rutevejledning

 

+45 47 31 00 55

3600@phdlaw.dk

Bankoplysninger

Danske Bank: 3543 3544578073

logo_phd advokaterne_negativ-blaa

Brug for en advokat?

+45 4731 0055

Åbningstider

Man-tor 9.00 - 16.00

Fredag 9.00 - 14.00

Copyright © 2021 PHD advokater. Alle rettigheder forbeholdes.

advokatsamfundet_logo
danskeadvokater_logo